Местополжение
Комплекс Светлина
Галерия
Цени
Контакти
  Община Царево заема югоизточната част на Р България. Намира се на 65 км. Южно от Бургас, на магистралния път Е-87. На изток общината граничи с Черно море, на запад с Община Малко Търново, на юг с Р Турция, на север с Община Приморско.
По протежение на морския бряг в общината са се оформили 16 плажни ивици с обща дължина 9184 м., а самия общински център - гр. Царево е разположен на 3 залива.
През територията на общината преминава и най-голямата странджанска река - р.Велека, която в долното си течение (последните 10 км.) е плавателна.

Селищната мрежа на общината включва 13 селища, от които два града - гр. Царево и гр. Ахтопол и 11 села - с.Синеморец, с.Резово, с.Варвара, с.Бродилово, с.Българи, с.Кости, с.Кондолово, с.Изгрев, с.Лозенец, с.Велика и с.Фазаново.

В околноста има забележителности от различен характер (природни, исторически, архитектурни и др.) Община Царево се очертава като една от най-атрактивните общини в Бургаска област. Уникалното съчетание на море, планина и реки, екзотична растителност и многообразие на животински и растителни видове, ведно с традициите и автентичната Странджанска култура и обичаи, предоставят разнообразни възможности за развитие на туризъм - опознавателен, екотуризъм, яхттуризъм,фото и хоби туризъм, ловен туризъм и др.

Eдинствено в полите на Странджа, в с.Българи са запазени корените на уникални езически обичаи, слели се във времето с православните традиции - Нестинарските игри върху огън в чест на "Св.Св. Константин и Елена".
Община Царево е богата на паметници на културата, някои от които са с регионално и национално значение - античните "Ахтополска стена" и Гръцко училище в гр.Ахтопол, църквите "Св. Успение Богородично"- гр.Царево, "Св.Св. Кирил и Методий" в с. Кости, "Св. Пантелеймон" в с. Бродилово, останки от мегалитната култура на траките и др.
На територията на общината се намира най-старият резерват в страната "Силкосия" - обявен за такъв още през 1933 год. Тук се намира една от седемте влажни зони в страната, което е с континентално значение - комплекса "Ропотамо - Велека". През странджанското крайбрежие и Странджа преминава и "Via Pontika"-пролетния път на птиците от Северна Европа на Юг. Уникалната странджанска природа се опазва чрез мрежа от
защитени територии, в т.ч. най-големият природен парк в страната - "Странджа", осем резервата и редица природни забережителности и защитени местности, като "Попови скали", "Силистар", "Устието на р.Велека", "Дядо Вълчо" и др.
Ivet Design - Уеб дизайн, дизайн печатна реклама и фотография